De Regenboogpartij

De Regenboogpartij

In de  Regenboogpartij vertegenwoordigt iedereen zichzelf.

De Regenboogpartij is een “Open Source” partij, gebaseerd op waarden, waar iedereen opbouwende ideeën kan delen en uitwisselen (want zodra een idee je aanspreekt, wordt het ook jouw idee!)

De Regenboogpartij heeft geen programma, het is een verzamelpunt van ideeën en oplossingen die praktisch uitvoerbaar zijn en tegelijkertijd onze samenleving drastisch en essentieel veranderen.

De Regenboogpartij kent geen lidmaatschap. Ieder individu kan een eigen bijdrage geven in de vorm van ideeën, voorstellen, initiatieven, projecten ……..

De Regenboogpartij kent geen leider(s), de Regenboogpartij wordt vertegenwoordigd door de individuen die zich verwant voelen met één of meer van de ideeën, voorstellen of initiatieven die verwoord zijn door een Regenboog individu.

De Regenboogpartij kent echter wel moderatoren, die er op toezien dat alleen positieve en opbouwende bijdragen op de website worden toegelaten.

Want wie zijn we?

Het is nooit te vroeg om daarover na te denken; mijns inziens is het noodzakelijk dat elke lezer van de Regenboogpartij nú zich realiseert, dat wat op de Regenboogpartij website geschreven wordt, uniek is - niet alleen in Nederland en Vlaanderen, of in de andere landen waar de Regenboogpartij verschijnt, maar in de gehele westerse wereld.

Ik zie nergens een overeenkomstige partij, met bijdragen van zoveel verschillende, interessante en belangwekkende mensen - meer dan stokpaardjes alléén bedrijvende, meer dan alleen maar vluchtige en verluchtende theorieën de wereld inslingerende, maar trachtend bijeen te komen, tot een verzameling bewuste individuen die ieder voor zich, ieder op eigen wijze, trachten de vrede te verwezenlijken die in deze roerige en verwarde wereld tot een steeds kostbaarder bezit wordt.

Elke lezer van de Regenboogpartij, elke posterplakker, die tot op deze regels beland is, heeft als het ware de lieve plicht er een Regenboogpartij individu bij te brengen. Zó smal is nog dit front, zóveel mensen hebben elkaar nog nader te leren kennen – laat de Regenboogpartij zien op je werk, in je familie, deel de wetenschap hier vermeld met anderen, maak vrienden rond de thema’s op de Regenboogpartij website genoemd, ga op onderzoekingstocht uit, laat de Regenboogpartij weten welke onderwerpen je belangstelling hebben, maak deze zwart-witte en gekleurde pagina's tot het onbegrensde domein dat je tezamen met anderen bewoont, een heelal van uitersten waar wij in het midden zitten, met karakteristieken van macro- en microkosmos, met harmonieën aan boord die de mens zijn onsterfelijkheid garanderen, met een kennis die gaat voorbij de straffe logica, de zo beperkte louter intellectualistische verteerbare gegevens die dit leven voor velen zo onverstaanbaar en ongenietbaar maken.

SIMON VINKENOOG
December 1970

Het tijdschrift BRES is vervangen door Regenboogpartij.

AANMELDEN/VRAGEN

Heb je een vraag, een idee of wil je gewoon wat kwijt?

Of wil je op de hoogte gehouden worden.

Stuur dan een mail aan info@regenboogpartij.nl