De Regenboogpartij

De filosofie van O#o voor de Regenboogpartij en de Wereldregering

De Regenboogpartij is een samenwerk-webzaait.
Iedereen die meedoet is lid van de wereldregering.
Als Aardling ben je automatisch lid van de Wereldregering.
Op deze webzaait kan je je eigen visie met anderen delen.

In deze omgeving is iedereen Soeverein; niemand schrijft je de wet voor.
Er zijn wetten, kosmische wetten en natuurwetten, die wij niet maken.
We leven volgens die wetten, omdat die ons en onze omgeving bepalen.
Sommige mensen noemen deze natuurlijke wetten van schepping 'god'.

1) Kosmische wetten (elk levend wezen heeft heeft Vrije Keuze)
2) Natuurwetten (alle vormen van leven vormen één organisme)
3) Volkerenwetten (alle mensen vormen samen de mensheid)
4) Zakenreglementen (alle mensen verzorgen samen de Aarde)

Als soeverein schrijft niemand je de wet voor: je bepaalt je eigen leven.
Daarin het je (iedereen) Vrije Keuze, Vrije Mening, en Vrije Meningsuiting.
Vanzelfsprekend hebben alle andere levende wezens, dezelfde rechten.
Vrije keuze kunnen we alleen leren als we het over en weer respecteren.

Vrije Keuze is en gegeven van leven; het is wat we be-oefenen in leven.
We leren het maken van Keuzen in, en door, het maken van fouten.
We leren dus ook, elk, samen, van onze fouten, om fouten te voorkómen.
Alle mensen leren daarin van elkaar, "als cellen in een lichaam" (mensheid).

In deze webzaait, de Regenboogpartij, ben je vrij om je mening te uiten
In de Holoversity, een gerelateerde webzaait, ben je vrij je mening te vormen.
In de Lotusbank, ben je vrij om met anderen samen afspraken te maken.
In de Spirit-Inn webzaait ben je vrije om met anderen samen-leving te vormen.

De Regenboogpartij is géén politieke partij; het is wereldregeringwebzaait.
Je bent vrij om hier je mening te uiten, maar niet voor/over/namens een ander.
Hier vertegenwoordigt niemand iemand anders; je vertegenwoordigt jezelf.
Hier is iedereen verantwoordelijk voor het welzijn van de Aarde en het leven.

De Regenboogpartij gaat niet over het behartigen van eigenbelangen of geld-.
De Regenboogpartij is opgezet om elkaar te inspireren en samen te leren.
De Regenboogpartij gaat er van uit dat je mens bent in de mensheid.
Net als een cel in ons lichaam, gaat het erom dat we kunnen communiceren.

In de Regenboogpartij vorm je samen met elkaar de wereldregering.
Alle mensen van alle landen en culturen zijn daarvan door geboorte lid.
Géén van de mensen hier kan voor/namens/over die andere mensen besluiten.
Maar alle besluiten die je hier VOOR JEZELF neemt, moeten rekening houden met al die mensen.

In de Regenboogpartij besluit je alleen voor jezelf.
Hier kan niemand anders voor je besluiten.
De regenboogwebzaait is een computer die je helpt om besluiten te nemen.
Je kan elkaar hier over en weer inspireren, maar je besluit alléén voor jezelf.

Als soeverein schrijf Niemand je de wet voor.
Als soeverein kies je zelf waar jij je aan houdt.
In de Regenboogpartij laat je dat elkaar weten.
In die zin is wat je hier besluit voor jezelf, je Wet.

Wetten zijn altijd ondergeschikt aan besluiten.
Een wet geldt alleen als je die zelf onderschrijft.
Je bent altijd vrij om een wet niet langer te onderschrijven.
Het gaat erom om altijd optimaal response-able te leven.

De Regenboogpartij is een instrument voor samenspel.
Hier kan iedereen met iedereen overleggen.
Iedereen kan hier levensprincipes voorleggen.
Door een levensprincipe voor te leggen, ben JIJ daaraan gehouden; het is jouw wet.

Alléén JIJ bent gehouden aan de wetten die je hier formuleert (WIl = Wet)
Je kan dat wat je wilt hier wel samen met anderen overleggen (ParleMent)
Je kan elkaar daarin ook beter leren kennen en waarden (Kiezer = Keizer)
Je kan daardoor samen realiseren wat je elk wilt be-leven (Klant = Koning)

In de Regenboogpartij kan je instemmen met de levensvisie van anderen.
Je kan als je wilt kan je instemmen met de visie van een ander (hun Wet).
Zodra je met de 'Wet' van een ander instemt, heb je die Wet onderschreven.
Het wordt daarmee ook Jouw Wet; en jij bent aan die beschrijving gehouden.

Je kan alleen wel-of-niet instemmen in de wil=wet'sbeschrijving van een ander.
Je kan de wet van een ander niet bestrijden, en niet ontkennen.
Iedereen is vrij om hier de eigen visie te uiten en vast te leggen.
Je hoeft het niet eens te zijn met een ander; hier uit je je eigen visie.

Datzelfde geldt voor de zogenaamde Nederlandse en EU 'wetten'.
Ook die wetten zijn alléén geldig voor degenen die ze hebben ondertekend.
Géén van die wetten is voor iemand anders, wie dan ook, geldig.
Je kan hier wel aangeven met welke van die wetten jij zelf instemt.

1) Ken je de wet, zoals die voor de NL esp. EU werd geschreven?
2) Begrijp je wat in de wetsformulering bedoeld wordt?
3) Ben je het eens met dat wat in dat voorstel wordt beschreven?
4) Geldt die voor jou; wordt die 'wet' door jou onderschreven?

Nogmaals: hier besluit je alleen voor jezelf.
Niemand kan je hier tot een mening dwingen.
Iedereen heeft hier Eigen Mening & Vrije Keuze.
Alléén JIJ BESLUIT HOE JE WILT LEVEN.

De Regenboogpartij is een overleg-omgeving.
Alle mensen samen vormen de mensheid.
Als mensheid zijn we in staat te Aarde te verzorgen.
Voor dat samenspel kan je hier (leren) overleggen.

1) Wil = Wet : bepaal voor jezelf wat je wilt
2) ParleMent : stel je visie bij in overleg
3) Kiezer = Keizer : bepaal je eigen keuze
4) Klant = Koning : weet wat je ondersteunt

Dat wat je doet geeft waarde aan het leven.
Dat wat je doet met anderen geeft hen waarde.
Alleen jij kan bepalen wie je hoe ondersteunt.
Als jij je leven niet bepaalt; doet een ander dat voor je:

Dictatuur - een idioot bepaalt het leven van de anderen
Oligarchie - een minderheid verkracht de meerderheid
Democrazy - de meerderheid ontkracht de minderheid
Autarchie - je bepaalt je eigen leven, samen

De wereldregering is gebaseerd op Autarchie.
De wereldregering bepaalt niets voor je; je doet het zelf.
Je kan alleen de wereldregering vormen door meedoen.
Meedoen met elkaar, om dat wat je wilt te verwezenlijken.

Elke mens is per definitie lid van de wereldregering.
Je mening kan alleen worden gehoord door die te uiten.
Alléén jij bepaalt - als soeverein - hoe je wilt leven.
In de wereldregering doe je dat met respect voor leven.

De Regenboogpartij is een naam voor de webzaait.
De webzaait is een instrument voor onderling overleg.
In onderling samenspoel neem je je eigen besluiten.
Als wereldregering verzorg je samen elk de wereld.

De Regenboogpartij is een samenwerk-webzaait.
Iedereen die meedoet is lid van de wereldregering.
Als Aardling ben je automatisch lid van de Wereldregering.
Op deze webzaait kan je je eigen visie met anderen delen.

In deze omgeving is iedereen Soeverein; niemand schrijft je de wet voor.
Er zijn wetten, kosmische wetten en natuurwetten, die wij niet maken.
We leven volgens die wetten, omdat die ons en onze omgeving bepalen.
Sommige mensen noemen deze natuurlijke wetten van schepping 'god'.

1) Kosmische wetten (elk levend wezen heeft heeft Vrije Keuze)
2) Natuurwetten (alle vormen van leven vormen één organisme)
3) Volkerenwetten (alle mensen vormen samen de mensheid)
4) Zakenreglementen (alle mensen verzorgen samen de Aarde)

Als soeverein schrijft niemand je de wet voor: je bepaalt je eigen leven.
Daarin het je (iedereen) Vrije Keuze, Vrije Mening, en Vrije Meningsuiting.
Vanzelfsprekend hebben alle andere levende wezens, dezelfde rechten.
Vrije keuze kunnen we alleen leren als we het over en weer respecteren.

Vrije Keuze is en gegeven van leven; het is wat we be-oefenen in leven.
We leren het maken van Keuzen in, en door, het maken van fouten.
We leren dus ook, elk, samen, van onze fouten, om fouten te voorkómen.
Alle mensen leren daarin van elkaar, "als cellen in een lichaam" (mensheid).

In deze webzaait, de Regenboogpartij, ben je vrij om je mening te uiten
In de Holoversity, een gerelateerde webzaait, ben je vrij je mening te vormen.
In de Lotusbank, ben je vrij om met anderen samen afspraken te maken.
In de Spirit-Inn webzaait ben je vrije om met anderen samen-leving te vormen.

De Regenboogpartij is géén politieke partij; het is wereldregeringwebzaait.
Je bent vrij om hier je mening te uiten, maar niet voor/over/namens een ander.
Hier vertegenwoordigt niemand iemand anders; je vertegenwoordigt jezelf.
Hier is iedereen verantwoordelijk voor het welzijn van de Aarde en het leven.

De Regenboogpartij gaat niet over het behartigen van eigenbelangen of geld-.
De Regenboogpartij is opgezet om elkaar te inspireren en samen te leren.
De Regenboogpartij gaat er van uit dat je mens bent in de mensheid.
Net als een cel in ons lichaam, gaat het erom dat we kunnen communiceren.

In de Regenboogpartij vorm je samen met elkaar de wereldregering.
Alle mensen van alle landen en culturen zijn daarvan door geboorte lid.
Géén van de mensen hier kan voor/namens/over die andere mensen besluiten.
Maar alle besluiten die je hier VOOR JEZELF neemt, moeten rekening houden met al die mensen.

In de Regenboogpartij besluit je alleen voor jezelf.
Hier kan niemand anders voor je besluiten.
De regenboogwebzaait is een computer die je helpt om besluiten te nemen.
Je kan elkaar hier over en weer inspireren, maar je besluit alléén voor jezelf.

Als soeverein schrijf Niemand je de wet voor.
Als soeverein kies je zelf waar jij je aan houdt.
In de Regenboogpartij laat je dat elkaar weten.
In die zin is wat je hier besluit voor jezelf, je Wet.

Wetten zijn altijd ondergeschikt aan besluiten.
Een wet geldt alleen als je die zelf onderschrijft.
Je bent altijd vrij om een wet niet langer te onderschrijven.
Het gaat erom om altijd optimaal response-able te leven.

De Regenboogpartij is een instrument voor samenspel.
Hier kan iedereen met iedereen overleggen.
Iedereen kan hier levensprincipes voorleggen.
Door een levensprincipe voor te leggen, ben JIJ daaraan gehouden; het is jouw wet.

Alléén JIJ bent gehouden aan de wetten die je hier formuleert (WIl = Wet)
Je kan dat wat je wilt hier wel samen met anderen overleggen (ParleMent)
Je kan elkaar daarin ook beter leren kennen en waarden (Kiezer = Keizer)
Je kan daardoor samen realiseren wat je elk wilt be-leven (Klant = Koning)

In de Regenboogpartij kan je instemmen met de levensvisie van anderen.
Je kan als je wilt kan je instemmen met de visie van een ander (hun Wet).
Zodra je met de 'Wet' van een ander instemt, heb je die Wet onderschreven.
Het wordt daarmee ook Jouw Wet; en jij bent aan die beschrijving gehouden.

Je kan alleen wel-of-niet instemmen in de wil=wet'sbeschrijving van een ander.
Je kan de wet van een ander niet bestrijden, en niet ontkennen.
Iedereen is vrij om hier de eigen visie te uiten en vast te leggen.
Je hoeft het niet eens te zijn met een ander; hier uit je je eigen visie.

Datzelfde geldt voor de zogenaamde Nederlandse en EU 'wetten'.
Ook die wetten zijn alléén geldig voor degenen die ze hebben ondertekend.
Géén van die wetten is voor iemand anders, wie dan ook, geldig.
Je kan hier wel aangeven met welke van die wetten jij zelf instemt.

1) Ken je de wet, zoals die voor de NL esp. EU werd geschreven?
2) Begrijp je wat in de wetsformulering bedoeld wordt?
3) Ben je het eens met dat wat in dat voorstel wordt beschreven?
4) Geldt die voor jou; wordt die 'wet' door jou onderschreven?

Nogmaals: hier besluit je alleen voor jezelf.
Niemand kan je hier tot een mening dwingen.
Iedereen heeft hier Eigen Mening & Vrije Keuze.
Alléén JIJ BESLUIT HOE JE WILT LEVEN.

De Regenboogpartij is een overleg-omgeving.
Alle mensen samen vormen de mensheid.
Als mensheid zijn we in staat te Aarde te verzorgen.
Voor dat samenspel kan je hier (leren) overleggen.

1) Wil = Wet : bepaal voor jezelf wat je wilt
2) ParleMent : stel je visie bij in overleg
3) Kiezer = Keizer : bepaal je eigen keuze
4) Klant = Koning : weet wat je ondersteunt

Dat wat je doet geeft waarde aan het leven.
Dat wat je doet met anderen geeft hen waarde.
Alleen jij kan bepalen wie je hoe ondersteunt.
Als jij je leven niet bepaalt; doet een ander dat voor je:

Dictatuur - een idioot bepaalt het leven van de anderen
Oligarchie - een minderheid verkracht de meerderheid
Democrazy - de meerderheid ontkracht de minderheid
Autarchie - je bepaalt je eigen leven, samen

De wereldregering is gebaseerd op Autarchie.
De wereldregering bepaalt niets voor je; je doet het zelf.
Je kan alleen de wereldregering vormen door meedoen.
Meedoen met elkaar, om dat wat je wilt te verwezenlijken.

Elke mens is per definitie lid van de wereldregering.
Je mening kan alleen worden gehoord door die te uiten.
Alléén jij bepaalt - als soeverein - hoe je wilt leven.
In de wereldregering doe je dat met respect voor leven.

De Regenboogpartij is een naam voor de webzaait.
De webzaait is een instrument voor onderling overleg.
In onderling samenspoel neem je je eigen besluiten.
Als wereldregering verzorg je samen elk de wereld.

AANMELDEN/VRAGEN

Heb je een vraag, een idee of wil je gewoon wat kwijt?

Of wil je op de hoogte gehouden worden.

Stuur dan een mail aan info@regenboogpartij.nl