De Regenboogpartij

Presentatie op de eerste openbare bijeenkomst van de Regenboogpartij op 11 september 2010 in Almere

Politiek in de Nieuwe Tijd - De Regenboogpartij

2012 betekent de overgang van het tijdperk waarin het kwaad de overhand had naar een tijdperk waarin het goede sterker is. Uiteindelijk een overgang van duisternis naar licht, zou je kunnen zeggen.

De Nieuwe Tijd is een toevoeging in bewustzijn, in het Bewustzijn van de aarde. Het veroorzaakt een shift naar een aartsparadijs dat ons al millennia beloofd is en waarvoor vele miljoenen mensen hebben gewerkt en meer dan eens hun leven hebben gegeven.
 
Het gevolg is dat waarheid sterker wordt dan de leugen en dat ego en egoïsme de sleutel blijkt te zijn tot alles wat misloopt. Succes door eerlijkheid en samenwerking zullen er voor zorgen dat het tot bedrijven doordringt dat zij niet meer kunnen overleven op basis van leugens en oneerlijkheid.
Ook de overheid zal bewuster moeten omgaan met de werkelijkheid. Het voorbeeld van Obama die boren in zee toestaat en enkele weken later te maken krijgt met de grootste oliespill in de geschiedenis, dient voor de voorstanders van nieuwe kernenergiecentrales een reden te zijn om nog eens na te denken of duurzame energie stimulering geen beter en in ieder geval veiliger idee is.

Er zijn drie peilers die in de Nieuwe Tijd van groot belang zijn:
1. ontwikkeling van bewustzijn - de nadruk die nu op het mentale ligt zal verschuiven naar intuïtie en gevoel
2. devolutie van macht - macht centra zullen hun macht langzaam, dan wel plotseling, verliezen en de macht zal bij het individu terecht komen
3. organisatie - organisatie gebaseerd op waarheid en vrijheid kan in korte tijd een enorme impact veroorzaken, waardoor de meeste problemen op aarde op vrij korte termijn opgelost kunnen worden.

ad 1. De focus in de Oude Tijd ligt in gevoel op zekerheid en verlangen, en de vervulling en bevrediging ervan. In de Nieuwe Tijd ligt de focus op vrijheid en (innerlijke) ontwikkeling. Qua denken ligt de focus op omschrijven en begrijpen en zal verschuiven naar ervaren, voelen en identificatie (van 'ik zie het, ik begrijp het' naar 'ik voel het, ik ervaar het, ik ben het').
In de Oude Tijd wordt alles gestuurd en bestuurd door het ego; in de Nieuwe Tijd is het ego ineffectief en neemt ons innerlijk qua gevoel en het 'stille' mentale qua denken het roer over.
ad 2. De macht centra zijn nu Geld, Energie, Multinationals en de Overheid.
In de Nieuwe Tijd blijft er slechts één soort macht over en dat is de macht van het individu.
ad 3. Het beste voorbeeld van ontwikkeling van organisatie is het Internet.
Het is gratis en toegankelijk voor ieder mens op aarde. Open Source ontwikkelingen zijn gratis en de toekomst. Organisatie kan er voor zorgen dat alles op aarde gratis wordt (omdat tekorten en beperkingen tot de Oude Tijd behoren).

In andere woorden: de Nieuwe Tijd is de eerste stap naar harmonie en perfectie. Bij elke stap zal harmonie en perfectie toenemen, wat in de praktijk betekent dat disharmonie en problemen progressief zullen verminderen tot ze verdwenen zijn.

En dan de Regenboogpartij ......... dit is de organisatie die je in staat stelt om macht van het individu zichtbaar te maken en je ideeën, je initiatieven, je leven te delen met andere individuen en de maatschappij als geheel. 'Verander de wereld en begin bij jezelf', wordt nu: 'verander de wereld door je ideeën te delen via de Regenboogpartij'.
De Regenboogpartij is een oproep aan alle goede mensen om actief mee te doen aan het scheppen van een aartsparadijs.
De Regenboogpartij is een vehicle van de Nieuwe Tijd en daarom doe je met de Regenboogpartij actief mee aan het vormgeven van de maatschappij in de Nieuwe Tijd.

Let wel: de Regenboogpartij is de eerste spirituele 'partij', omdat het geen partij is, de Regenboogpartij vertegenwoordigt het geheel, de eenheid. Het  is de partij van de Eenheidsvertegenwoordiging.

---

NB. precies na het laatste woord vloog een duif de ruimte binnen. Een vredesduif?

AANMELDEN/VRAGEN

Heb je een vraag, een idee of wil je gewoon wat kwijt?

Of wil je op de hoogte gehouden worden.

Stuur dan een mail aan info@regenboogpartij.nl