De Regenboogpartij

De Glenn Doman methode van onderwijs

Een Regenboog idee van Robert:

Glenn Doman heeft een methode ontwikkeld waardoor kinderen met hersenbeschadigingen zich zover kunnen ontwikkelen dat zij naar normale scholen kunnen gaan. Toen hij de methode toepaste bij normale gezonde kinderen ontdekte hij dat elk kind zich tot bovenbegaafd kon ontwikkelen. Met zijn methode kunnen kinderen van één jaar al zinnen lezen voor ze kunnen lopen.

De Glenn Doman methode kan door de ouders gebruikt worden vanaf 10 maanden of kan op de kleuterschool geïntroduceerd worden. Kinderen leren een vreemde taal of meerdere vreemde talen tegelijkertijd het beste op vierjarige leeftijd. Belangrijk bij deze methode is de vrijheid waarin het kind kan leren en in wat het wil leren. Het kind bepaalt zijn eigen tempo. Een kind mag gerust een jaar of 2 achterlopen, want op een bepaald moment haalt het die jaren in korte tijd in.

Eén van de mooiste neveneffecten van deze methode is dat kinderen niet met elkaar in competitie gaan en elkaar daarom niet pesten. Twee belangrijke redenen zijn dat kinderen in een groep elkaar dingen leren (de sterken helpen de zwakken) en het ontbreken van examens.

Door het snelle leren is huiswerk geven en maken overbodig!

Een van de grote geheimen is dat het kind als uniek individu behandeld wordt. En dus niet als een onderdeel van een groep waarbinnen het zich maar moet redden. Het resultaat is elk kind graag naar school wil en het blij en gelukkig is in spelenderwijs leren.

Intuïtieve ontwikkeling op scholen

Een Regenboog idee van Nebi:

Zo vroeg mogelijk moet er een mogelijkheid zijn voor het volgen van lessen Intuïtieve ontwikkeling op scholen.

Cursus Opvoeden

Een Regenboogidee van Nebi:

Eerste stap naar een individu worden begint al voor de geboorte. Daarom stel ik voor dat als ouders kinderen willen, ze eerst een cursus doen zodat ze zelf kunnen zien of zij geschikt zijn om een kind op te voeden.

AANMELDEN/VRAGEN

Heb je een vraag, een idee of wil je gewoon wat kwijt?

Of wil je op de hoogte gehouden worden.

Stuur dan een mail aan info@regenboogpartij.nl