De Regenboogpartij

Landbouw en veeteelt zonder gebruik te maken van kunstmest, pesticiden en antibiotica is mogelijk met slechts één middel, namelijk EM Effectieve Micro-organismen.

Een Regenboog van Robert:

Met EM kun je organisch materiaal (keukenafval, tuinafval, landbouwafval, mest etc.) fermenteren, wat vervolgens als voedsel kan dienen voor planten en dieren. Gefermenteerd organisch materiaal kan kunstmest meer dan vervangen. Het is namelijk veel rijker aan voedingsstoffen, vitaminen en mineralen, dan kunstmest wat uit stikstof, fosfor en kalium bestaat. De voedingsstoffen zijn ook planteigen en direct opneembaar. Planten groeien weelderiger, worden groter en ontwikkelen een beter wortelstelsel dan met (kunst)mest. In tegenstelling tot de verarming door kunstmest wordt de bodem, de aarde door de micro-organismen verrijkt en daarmee gezonder. Planten worden minder gevoelig voor ziekten en pests. In het geval deze zich voordoen is er een biologisch pesticide die ook op EM gebaseerd is. 

EM in de veeteelt geeft ook bijzondere resultaten. EM in water en voedsel van kippen maakt dat zij rustiger worden, elkaar niet meer pikken en zo gezond blijven dat zij niet meer preventief behandeld hoeven te worden met antibiotica. Bij paarden kunnen stofwisselingsproblemen opgelost worden met EM in water en voedsel.

In bloemenkassen kan het ‘uitval’percentage meer dan gehalveerd worden door gebruik van EM en EM gefermenteerd organisch materiaal.

EM is volledig natuurlijk en biologisch en bovendien zeer goedkoop.AANMELDEN/VRAGEN

Heb je een vraag, een idee of wil je gewoon wat kwijt?

Of wil je op de hoogte gehouden worden.

Stuur dan een mail aan info@regenboogpartij.nl