De Regenboogpartij

Geld in de Nieuwe Tijd

De Oude Tijd wordt in een snel tempo vervangen door ontwikkelingen van de Nieuwe Tijd. Veel mensen spreken over de Nieuwe Tijd, over 2012, maar weinigen hebben iets concreets te zeggen over wat er daadwerkelijk gaat gebeuren.

De ontwikkeling of evolutie van de mens vindt plaats door middel van zijn bewustzijn. Evolutie van de mens en evolutie van de maatschappij gebeurt in bewustzijn. Omdat bewustzijn zo’n vaag begrip is kunnen we beter spreken van ontwikkeling van waarden. Hogere waarden komen voort uit een hoger bewustzijn of evolutie van het (sociale) bewustzijn.

Waarden zijn universeel en je kunt de ontwikkeling ervan waarnemen in maatschappelijke ontwikkelingen. De ontwikkelingen in de laatste eeuw met betrekking tot democratie, mensenrechten, wereldvrede, vrijheid, duurzaamheid, MVO zijn voorbeelden van de ontwikkeling van hogere waarden in de maatschappij.[1]

Wat betekenen hogere waarden voor geld? Wat is de positie van geld in de Nieuwe Tijd?

Er zijn een aantal perspectieven van waaruit je kunt kijken.

De eerste is: onze economie is gebaseerd, wordt geregeerd door schaarste dan wel tekorten. Geld staat of valt bij het bestaan van tekorten. Als er geen tekorten meer zijn op aarde zal de waarde van geld sterk afnemen of zelfs verdwijnen.
Logischerwijs dienen de tekorten in de Nieuwe Tijd te verdwijnen en daarmee het gebruik en de waarde van geld.

Er zijn een aantal technologische en andersoortige ontwikkelingen die wijzen in die richting.
1. Internet is van de Nieuwe Tijd en gratis. De trend van het gezamenlijk ontwikkelen van gratis Open Source software is een mooi succesverhaal van het Internet.
Door internet heeft marketing ontdekt dat je een product het snelst succesvol kan maken door het weg te geven (inkomsten worden met bijproducten gecreëerd). Voorbeeld: Google is gratis, is 12 jaar oud en pas 6 jaar op de beurs genoteerd, maar staat al in de top 100 van grootste bedrijven ter wereld en in de top 20 van bedrijven met de hoogste winst.
2. TomTom navigatie kostte € 700 bij de introductie; nu is dat € 100. Door de opkomst van de ‘smartphones’ kan nu een gratis navigatie applicatie voor de mobiele telefoon gedownload worden, die hetzelfde doet.
3. Microkredieten kunnen het voor iedereen ter wereld mogelijk maken om aan geld te komen en een eigen bedrijfje op te zetten.
4. De rijksten der aarde, die in de USA wonen, zijn in competitie met elkaar hoeveel geld zij weggeven aan goede doelen.

Een tweede perspectief is vanuit de waarde samenwerking. De mens onderscheidt zich van het dier doordat hij kan denken en ideeën vormen. En een bijzondere eigenschap van gedachten en ideeën is dat je ze vrij kunt delen. Een uitgesproken idee kan direct het ‘bezit’ worden van iedereen. Ideeën zijn in andere woorden gratis. Het is dan logisch te veronderstellen dat ‘alles gratis’ een basisvoorwaarde is om mens te zijn.
Kunnen samenwerken, kunnen organiseren is een van de sterke eigenschappen van de mens. Het niet kunnen delen is een ‘onnatuurlijke’ grote zwakte.
Vanuit dit perspectief ziet de Nieuwe Tijd eruit als een tijd waarin men weer verbonden wordt met het geheel, de gehele mensheid. Als je iets uitvindt geef je dat aan de mensheid, zoals Professor Higa dat deed met zijn uitvinding EM Effectieve Micro-organismen (een product/methode waarmee het milieu en het water van de gehele wereld schoongemaakt kan worden en landbouw biologisch en duurzaam kan worden gemaakt, waarmee dus ook ons voedsel). [2]
Een vrije-energie machine die gepatenteerd wordt en vervolgens zonder kosten vrijgegeven wordt aan iedereen, is een voorbeeld van wat samenwerking voor de wereld kan betekenen.

In de Oude Tijd lag de nadruk op wat je doet, wat je presteert, wat je bezit. In de Nieuwe Tijd gaat het om hoe je het doet, de houding waarmee je iets doet. Een hoger bewustzijn, hogere waarden gaan samen met een ego-arme houding.

 [1] Let wel: het is slechts 50 - 60 jaar geleden dat de meeste koloniën vrij en onafhankelijk werden.

[2] Vanuit dit perspectief zou een vrije-energie machine alleen door een egoloos persoon gevonden of uitgevonden kunnen worden aangezien hij niet in de Oude Tijd gevonden kan worden.

AANMELDEN/VRAGEN

Heb je een vraag, een idee of wil je gewoon wat kwijt?

Of wil je op de hoogte gehouden worden.

Stuur dan een mail aan info@regenboogpartij.nl