De Regenboogpartij

De nieuwe Eenheidseconomie in een notendop

Een Regenboog idee van Robert:

Het kapitalisme van het begin van de vorige eeuw, waarin het individu bijzonder weinig waarde toegekend kreeg, werd uitgedaagd door de tegenbeweging van het communisme, waarin het individu centraal kwam te staan. Dit resulteerde in de opkomst van het socialisme in het Westen. Zonder het toelaten van de socialistische beweging zou ook hier een arbeidersrevolutie onafwendbaar zijn geweest.

Het huidige post-moderne kapitalisme, gepersonifieerd in de 1% beweging, is -zoals het vroegere kapitalisme- te ver doorgeschoten om een economische en sociale balans te kunnen behouden. Het is niet in staat zichzelf te corrigeren, waardoor een tegenbeweging noodzakelijk en onafwendbaar is geworden. 

Die tegenbeweging zal de macht van het grote geld helpen decentraliseren door:

1. gebruik van geld te verduurzamen en niet-duurzaam geld te belasten en aan te merken als minderwaardig en asociaal. Wat betekent dat speculatief geld in toenemende mate belast zal gaan worden, als ook geld in de mate waarin het geen doel van duurzaamheid dient;

2. een gratis basisinkomen voor iedereen te bewerkstelligen; 

3. de economie om te vormen tot een circulaire economie en een deel-economie (niet alleen qua bezit, maar ook in zeggenschap*) als belangrijke stap naar een eenheidseconomie en de daarop volgende eenheidsregering.  

Enkele aanvullende notities:

De tegenbeweging die opgeroepen wordt, is onderdeel van de evolutionaire beweging die monopolistische en gecentraliseerde macht decentraliseert (naar de groep en het individu). Een tiental jaar geleden was energie geheel in handen van de machtigste entiteiten in de wereld. Nu blijkt olie, gas en kolen geen toekomst meer te hebben en maakt duurzame energie de groep en het individu onafhankelijk van centrale machten. Nu lijkt geld nog steeds onoverwinnelijk machtig, maar de macht van het geld zal dezelfde weg gaan als de macht achter energie. Het gratis basisinkomen, de deeleconomie en het verval in de waarde van bezit zullen de macht van geld sterk en snel doen afnemen.

De versnelde opwarming van de aarde is symptomatisch voor het onvermogen van het post-moderne kapitalisme om een wereldomspannende onbalans te voorkomen. Alleen globale samenwerking en het vrij en doelmatig maken van speculatief kapitaal kan balans op termijn terugbrengen. 

De Natuur erkent geen grenzen of monopolies van eigenbelang. Wij kunnen onszelf alleen redden als wij de gehele wereld redden!

Tegen de EU zijn, tegen vluchtelingen zijn, tegen belasting van de rijken zijn en tegen belasting op speculatief geld, is contra-productief zijn. Dit betekent in feite het tegenwerken van de noodzakelijke ommekeer en kanteling die nodig is om onze samenleving te redden. Het moedigt nieuwe crisissen aan, crisissen waar wijzelf het slachtoffer van zullen worden. Alleen harmonie en samenwerking kan ons redden in een wereld die aangevallen wordt door disharmonie en verdeling. 

Wij zijn blij dat de dreiging van het communisme is gestopt, maar zijn wij in staat om het post-moderne kapitalisme als een zelfde bedreiging van onze vrijheid te zien?

* delen in zeggenschap betekent bijvoorbeeld dat een buurt zelf een budget beheert waarbij de mensen van de buurt zelf beslissen waaraan het budget besteed gaat worden. Centrale macht dient her-gedistribueerd te worden -gedecentraliseerd- naar de groep en het individu. Met deze groeiende beweging naar eigen-zeggenschap zullen mensen zich weer serieus genomen voelen, verantwoordelijkheid nemen. Het fenomeen van de tegen-stem verdwijnt vervolgens vanzelf.

AANMELDEN/VRAGEN

Heb je een vraag, een idee of wil je gewoon wat kwijt?

Of wil je op de hoogte gehouden worden.

Stuur dan een mail aan info@regenboogpartij.nl