De Regenboogpartij

Vervangen deel hypotheekrente aftrek door zonnecel investeringen

Een Regenboog idee van Sattwa:

Iedereen wil dat de hypotheek rente aftrek eigenlijk verminderd zou moeten worden, maar dat heeft nogal wat negatieve consequenties. Daarnaast zouden de investeringen in zonnecellen fors verhoogd moeten worden, maar de overheid wil dit tot nu toe niet of nauwelijks financieren. Als we nu een deel van de hypotheekrente aftrek vervangen door extra stimulansen voor zonnecellen en andere vormen van duurzame energie, zoals wind en aardwarmte-energie, dan kunnen alle voordelen worden gecombineerd en alle nadelen worden vermeden.

Besluit alleen nog duurzaam te bouwen

Een Regenboog idee van Robert:

Nederland kan besluiten om alleen nog duurzaam te bouwen. Zo’n besluit kent alleen voordelen. Het milieu wordt gespaard, duurzaam bouwen wordt stukken goedkoper en de technologie kan sprongen vooruit maken vanwege de grootschaligheid. Een simpele studie zou kunnen laten zien dat niet duurzaam bouwen betekent dat je een dief van je eigen portemonnee bent. 

Een energie-vrij huis (een huis dat evenveel of meer energie produceert dan het gebruikt) bespaart een gezin, zeg € 3000. Dat bedrag kan besteed worden aan een hogere hypotheek. Grofweg betekent dit dat er voor € 60.000 extra geinvesteerd kan worden in duurzame en energieopleverende maatregelen.
In de praktijk blijkt bovendien dat duurzaam bouwen niet duurder hoeft te zijn dan regulier bouwen.

Een Open Source internet site waar alle alternatieven van duurzaam bouwen gepresenteerd en vergeleken kunnen worden is daarvoor nodig. Met standaardisatie kan een eenvoudig rekenmodel geconstrueerd worden waarmee alle alternatieven financieel vergeleken kunnen worden. En in een voor en tegen lijst kunnen alle voor- en nadelen van alternatieven opgesomd worden.
Voor gemeenten is het van belang dat er een apart deel komt voor gezamelijke projecten, zoals aardwarmte. Op een paar kilometer diepte is het water 65 graden Celsius, maar dit is te diep voor particulieren. Gemeenten kunnen dit echter wel verwezelijken voor een hele wijk.

Subcategorieën

AANMELDEN/VRAGEN

Heb je een vraag, een idee of wil je gewoon wat kwijt?

Of wil je op de hoogte gehouden worden.

Stuur dan een mail aan info@regenboogpartij.nl